Digitální tisk 2017-03-29T13:48:17+00:00

Digitální tisk

Digitální tisk je skvělým doplňkem ofsetového tisku Pokrývá především oblast malých nákladů a personalizovaných tiskovin. Kvalita digitálního tisku je dnes již srovnatelná s kvalitou ofsetového tisku.

Plakáty
Letáky a prospekty
Vizitky
Pozvánky
Jídelní lístky
Brožury
Samolepky